FBD Financieel professionals

Klachtenprocedure

FBD vindt het van groot belang dat onze opdrachtgevers tevreden zijn. Mocht dat niet het geval zijn dan horen wij dat graag. Hieronder staat beschreven hoe u kenbaar kunt maken dat u niet tevreden bent. Wij willen er namelijk alles aan doen om een eventuele klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is een klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht tekortkomingen worden geconstateerd, wordt de opdrachtgever verzocht de klacht, voorzien van argumenten, binnen een termijn van uiterlijk twee weken na beëindiging van de opdracht, schriftelijk in te dienen bij;

FBD
t.a.v. B. Pouwels
Twentepoort West 10
7609 RD Almelo
info@fbd.nl

Vermelding

Om uw klacht snel en zorgvuldig te kunnen behandelen, hebben wij minimaal onderstaande gegevens nodig:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en naam van de organisatie.
  • De dagtekening
  • De periode waarin de klacht is ontstaan
  • Een goede omschrijving van de klacht


Reactie

Na indienen van de klacht ontvangt u binnen één week van FBD een ontvangstbevestiging.
Uiterlijk 3 weken na ontvangst van de klacht ontvangt u een inhoudelijke reactie. FBD behandelt  klachten met grote zorg. Indien FBD meer tijd nodig heeft dan de genoemde 2 weken om een adequate reactie te geven op uw klacht dan wordt u hiervan schriftelijk, onder vermelding van reden, op de hoogte gesteld. FBD kan een inhoudelijke reactie uiterlijk tot 2 weken na de bovengenoemde termijn verdagen.

U ontvangt van FBD een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van uw klacht, evenals van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van uw klacht genomen worden. De klachten worden bewaard voor de duur van 1 jaar.

Vertrouwelijkheid

FBD houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen

Beroepsmogelijkheid

Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de opdrachtgever en FBD, kan de opdrachtgever zich wenden tot MulderVanGeel Advocaten,  tel. 0546-575988. Het oordeel van deze MulderVanGeel is bindend. 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws of interessante blogs? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Ook interessant

Klachtenprocedure

Algemene voorwaarden FBD Academie

Algemene Voorwaarden

Privacystatement

Disclaimer

Klachtenprocedure

Solliciteren

Aanmelden

Voor Klachtenprocedure

Plan een belafspraak

Laat je gegevens achter en
wij bellen je z.s.m. terug.

Neem contact op

Laat een bericht achter